LGT´s möbeltranstport koncept erbjuder möbel Projektleverans
 

LGT Projektleverans

Møbelkonsolidering | LGT Clockwork

Vi ser bara möjligheter och utmaningar.

Inget är för krångligt. Det finns uppdrag som varken faller in under butiks-, hem- eller företagsleverans.

Projektleveranser är en mer kvalificerad tjänst som ofta kopplas till ett specifikt projekt hos dig som kund.

Exempel är leveranser till hotell eller kontorsfastigheter som byggs alternativt renoveras, butiker som snabbt och  smidigt behöver byta inredning, stugbyar som skall  färdigställas och möbleras.

I stort handlar det om en större mängd varor som kommer till oss från många leverantörer och på olika sätt. Det är möbler och övrig inredning som ska lagras under en kortare tid och sedan köras ut samtidigt – under tidspress och särskilda omständigheter.

De här leveranserna innehåller ofta både transport, crossdocking, lagerhållning, inbärning till rätt plats och på uppgjorda tider.

Som projektledare kan du följa samtliga transporter via vår web-portal.

Nyheter Nyheder
Jultrafikinformation 2017
Läs mer

EU-toppmötet ändrar lastning/lossning till Göteborg
Läs mer

Uppdaterad turlista till Sverige
Läs mer

 
LGT Logistics LGT Logistics AB • Fågelviksleden 4 • Box 269 • SE-543 23 Tibro • Tel: +46 (0) 504 401 00 • Fax: +46 (0) 504 401 70 Kontakta oss