LGT´s möbeltranstport koncept erbjuder en effektiv konsolidering lösning
 

LGT Konsolidering

Møbelkonsolidering | LGT ClockworkNär vi levererar till möbelbutiker är ambitionen att alltid köra så smart lastat och miljövänligt som möjligt.  Vi hämtar in möbler från olika leverantörer, från olika platser, samlar ihop och sorterar för att sedan köra ut de fullastade bilarna till butikerna.

De viktigaste fördelarna är minskad miljöpåverkan, en konkurrenskraftig prisbild och en lägre skadefrekvens eftersom möblerna varken samlastas med andra godstyper eller lastas om.

En samlad leverans underlättar även för butiken då deras godsmottagning inte behöver ständig bemanning.

Systemet bygger på fasta tidtabeller så att både avsändare och mottagare har kontroll på när varorna skickas och när de levereras.

Nyheter Nyheder
LGT Logistics tar steget in i framtiden med nytt IT-stöd
Läs mer

Teemu ny VD för LGT Finland
Läs mer

LGT expanderar - bygger ut Logistikcenter
Läs mer

 
LGT Logistics LGT Logistics AB • Fågelviksleden 4 • Box 269 • SE-543 23 Tibro • Tel: +46 (0) 504 401 00 • Fax: +46 (0) 504 401 70 Kontakta oss