Möbeldistribution från producent til detaljist
 

Koncernen

LGT står for LBC – GM–ITM – Transport, och ända sedan 1970-talet har de bolag som ingår i den nuvarande koncernen varit målmedvetet inriktade och specialiserade på möbeltransporter.

Sedan 1990, då LBC Sweden förvärvade GM-ITM, har de svenska och danska verksamheterna ingått i samma koncern. 1994  etablerades den finska verksamheten. Koncernen ägdes då av det svenska transportföretaget ASG, som senare förvärvades av Danzas och DHL.

1. oktober 2005 såldes LBC och GM-ITM till LITORINA Kapital

1. april 2009 förvärvades koncernen av AXCEL

1. marts 2015 förvärvades koncernen av Litorina

I dag har koncernen trafiker till och från hela Västeuropa, och vi har börjat  rikta blicken på EU-medlemsländerna i Östeuropa. Som ett led i den expansionen har vi sedan 2011 ett kontor i Litauen. Dessutom har vi genom den danska verksamheten en kraftig tillväxt på ankommande  containerfrakter från Fjärran Östern med möbler för distribution i Europa.

Koncernen sysselsätter för närvarande drygt 300 medarbetare på våra enheter i Horsens, Tibro, Osby, Malmö, Lahti och Vilnius, varav 160 i Sverige. Omsättningen var 2016 närmare 780 MSEK, varav 370 MSEK i Sverige.

LGT Logistics har undertecknat FN Global Compact

Nyheter Nyheder
Jultrafikinformation 2017
Läs mer

EU-toppmötet ändrar lastning/lossning till Göteborg
Läs mer

Uppdaterad turlista till Sverige
Läs mer

 
LGT Logistics LGT Logistics AB • Fågelviksleden 4 • Box 269 • SE-543 23 Tibro • Tel: +46 (0) 504 401 00 • Fax: +46 (0) 504 401 70 Kontakta oss