Cookie politik Svensk
 

Cookie Politik

LGT Logistics AB använder cookies

En cookie (datakaka) är en fil som sparas på din dator så att webbplatsen kan känna igen datorn nästa gång den besöker lgtlogistics.se.

Cookies är små ofarliga textfiler som inte kan sprida datavirus eller på annat sätt åstadkomma skada.

Syftet med cookies är att hjälpa webbplatsen att identifiera användaren för att därmed ge en mer effektiv användning av webbplatsen och en bättre upplevelse för användaren.

Vilka uppgifter sparar vi om ditt besök på vår hemsida?

Här nedan beskriver vi kort hur vi använder cookies på vår hemsida och länkar till en vägledning till hur du tar bort cookies och ställer in din dator att behandla cookies på det sätt du önskar.

Syfte med användningen av cookies på hemsidan:
Trafikmätning (Intern live webstatistik) Ja
Trafikmätning (Google Analytics) Ja
Annonsstyrning (användarstatistik, besöksfrekvens m.m.) Nej
Individuellt målinriktad annonsering Nej


1. Ägaruppgifter

Denna hemsida ägs och administreras av:

LGT Logistics AB
Fågelviksleden 4, Box 269
SE-543 23 Tibro
Tlf.: +46 (0)504 401 00
E-mail: info@lgtlogistics.com

2. Cookies
Denna hemsida använder cookies i ovanstående syfte. En cookie är en liten textfil, som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid återkommande besök. Det lagras inga personliga uppgifter i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1 Så länge sparas cookies
Cookies försvinner automatiskt efter efter ett visst antal månader (antalet kan variera), men de förnyas efter varje besök. Se mer specifik information för de olika typerna av cookies i tabellen ovan.

2.2 Så tar du själv bort cookies
Se vägledning för Internet Explorer här: http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

2.3 Hur undviker jag cookies?
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se vägledning här: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/block-or-allow-cookies

2.4 Vad cookies används till på vår hemsida
Cookies används till att föra statistik över antalet användare samt uppgifter om geografisk fördelning och interessen hos våra användare för att kunna anpassa innehållet därefter. Se ytterligare information i tabellen över olika cookies.

2.5 Google Analytics (trafikmätning)
Hemsidan använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på hemsidan. Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Användning av personuppgifter
Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredjepart, om du inte själv uttryckligen ger ditt medgivande till det, och vi samlar aldrig in personuppgifter, utan att du själv har gett oss dessa genom registrering, köp eller deltagande i en undersökning eller liknande, i vilket fall vi samlar in uppgifter om namn, adress, postnummer, e-postadress, kön, ålder, interessen, och kännedom om olika ämnen.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller den tjänst, som uppgifterna samlas in i samband med. Uppgifterna används dessutom till att få större kännedom om dig och övriga användare av hemsidan. Det kan ske bl.a. genom undersökningar och analyser, som är inriktade mot   en förbättring av våra produkter, tjänster och teknologier, samt mot visning av innehåll och reklam, som är anpassad till dina intressen.

3.1 Kontakt angående personuppgifter
Om du önskar få tillgång till de uppgifter, som finns registrerade om dig hos LGT Logistics AB, ska du begära detta genom att skicka ett meddelande till info@lgtlogistics.com. Om vi har registrerat felaktiga uppgifter, eller om du har andra invändningar, kan du sända ett meddelande till samma adress. Du har rätt att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, och du kan invända mot en registrering enligt reglerna i Personuppgiftslagen (PuL).

3.2 Skydd av personuppgifter
Enligt Personuppgiftslagen ska dina personliga uppgifter förvaras säkert och förtroligt. Vi sparar dina personliga uppgifter på datorer med begränsad åtkomst, som är placerade i kontrollerade lokaler, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra, om våra användares uppgifter hanteras säkert, och under ständigt hänsynstagande till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procentig säkerhet vid dataöverföringar via internet. Det innebär, att det finns en viss risk för, att utomstående orättmätigt kommer åt information, när data sänds och lagras elektroniskt. Du lämnar således dina personuppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter makuleras eller anonymiseras löpande efterhand som det syfte, de samlades in för, har fullgjorts. Personuppgifter sparas högst i 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av internet medför, att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att upppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter inom lagens ramar. Om vi gör det, ändrar vi förstås datum för "senast uppdaterad" nederst på sidan. Om vi genomför väsentliga förändringar kommer vi att meddela detta i form av ett tydligt meddelande på hemsidan.

Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data, som berör dig, är oriktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att få dessa rättade, utplånade eller blockerade. Du har alltid rätt att invända mot att uppgifter om dig används i vår behandling. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Du har också möjlighet att anmäla felaktigheter i vår behandling av uppgifter gällande dig. Anmälan inlämnas till Datainspektionen, http://www.datainspektionen.se/

Personuppgiftslagen återges i sin helhet här nedan:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/

Nyheter Nyheder
Jultrafikinformation 2017
Läs mer

EU-toppmötet ändrar lastning/lossning till Göteborg
Läs mer

Uppdaterad turlista till Sverige
Läs mer

 
LGT Logistics LGT Logistics AB • Fågelviksleden 4 • Box 269 • SE-543 23 Tibro • Tel: +46 (0) 504 401 00 • Fax: +46 (0) 504 401 70 Kontakta oss